Studia Podyplomowe Bioetyki i Prawa Medycznego

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO

 

ORGANIZATOR: Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki UKSW; Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW; Wydział Prawa i Administracji UKSW

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy w zakresie bioetyki i prawa medycznego oraz nauczenie ich umiejętności aplikacji nabytej wiedzy i rozwiązywania konkretnych problemów etyczno-prawnych w praktyce zawodowej.

Grupę docelową stanowią lekarze, pielęgniarki, personel medyczny, pracownicy administracji służby zdrowia, duchowni związani ze służbą zdrowia oraz osoby zainteresowane problematyką bioetyczną.

Uczestnicy studiów zapoznają się z kryteriami i zasadami umożliwiającymi ocenę różnego rodzaju problemów bioetycznych w Polsce i na świecie, które łączą się z dylematami etyczno-prawnymi w praktyce medycznej.

Czytaj więcej »

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach