O Centrum

Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki utworzono zarządzeniem Rektora UKSW 16 marca 2000 jako międzywydziałową jednostkę o charakterze naukowo-dydaktycznym. Zadaniem Centrum było prowadzenie interdyscyplinarnej działalności badawczej, szkoleniowej, usługowej i wydawniczej w zakresie ekologii człowieka i bioetyki.Czytaj więcej »

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach